สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
Freight Rate
อัตราค่าระวางเรือ
เส้นทาง USD/20’ USD/40’
Thailand-Shanghai 260 510
Thailand-Hong Kong 110 210
Thailand-Kelang 320 640
Thailand-Jakarta 420 690
Thailand-Manila 370 640
Thailand-Haiphong 420 740
Thailand- Hochiminh 140 240
Thailand-Japan (Main Port) 270 510
Thailand-Dubai 670 1140
Thailand-US West Coast 1550 1950
Thailand-US East Coast 3000 3750
Thailand-Europe (Main Port) 1100 2200
รายงานความคืบหน้า กรณี "การล้มละลาย
     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สายเดินเรือ Hanjin สายเดินเรือประเทศสัญชาติเกาหลี อันดับ 7 ของโลก ได้ประกาศยื่นขอพิทักษ์ทร
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตัวการใหญ่ฉุดส่งออกไทยครึ่งปีหลัง เรียกร้องรัฐบาลเร่งยกระดับโลจิสติกส์ของประเทศ และควบคุมการเรียกเก็บค่าแจ้งน้ำหนักสินค้าและ
แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออกประจำเดือ
คาดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน ฉุดมูลค่าการส่งออกปี 2559 หดตัว -2% !!!   นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งป
สัมมนาเรื่องมาตรการรับรองน้ำหนักตู้
สืบเนื่องจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้ออกมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้า หรือ Container Weight Verification Rule กำหนดให้ผู้ส่งออกต้นทางต้องทำการ
แบบสอบถามกำลังปรับปรุง..
กิจกรรม